کد خبر: 1996

تاریخ خبر:

دیدار ظریف و موگرینی پیش از انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برجام در هتل کوبورگ پایان یافت.