یکی از افراد جدا شده از داعش به راز آرامش گروگان هایی که از سوی این گروهک ذبح می شوند پرداخته است.

راز آرامش قربانیان داعش هنگام ذبح آنها از سوی تکفیری ها

به گزارش جهادی نیوز ؛

فردی که صالح نام دارد و از گروهک داعش جدا شده است، درباره علت آرامش گروگان هایی که داعش آن می کشد گفت: گروگانها در معرض عملیات اعدامهای ساختگی قرار می گیرند و پس از آن اعدام واقعی انجام می شود.

این فرد گفت: به گروگانها گفته می شد که مشکلی نیست و این فقط فیلم برداری است و شما را نخواهیم کشت. ما خواهان قطع حمایت های کشورهای شما هستیم و با شما مشکلی نداریم شما میهمان ما هستید و خطری شما را تهدید نمی کند.

این اطمینان بخشی سبب می شود که آرامش دلخواه هنگام فیلمبرداری کشتن گروگانها به دست آید.


کد خبر: 113

تاریخ خبر: