رقابتهای کشتی جام تختی- تهران؛

برنامه کامل مسابقات بین المللی کشتی آزاد، فرنگی و پهلوانی جام تختی اعلام شد.

برنامه کامل مسابقات اعلام شد/ جدال مدعیان با دو کیلو ارفاق وزن

به گزارش جهادی نیوز ؛

  رقابتهای بین المللی کشتی آزاد، فرنگی و پهلوانی جام تختی روزهای ۲۴ و ۲۵ دی ماه در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برگزار می شود. این رقابت ها در ۸ وزن آزاد، ۸ وزن فرنگی و ۲ وزن پهلوانی با دو کیلوگرم ارفاق وزن برگزار خواهد شد.

بر این اساس برنامه این رقابت ها به شرح زیر است:

چهارشنبه ۲۳ دی ماه:
ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰: کلینیک داوری
ساعت ۱۷:۱۵ تا ۱۷:۴۵: جلسه نمایندگان تیم های شرکت کننده
ساعت ۱۸ تا ۱۸:۳۰: وزن کشی اوزان ۶۵، ۷۰، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۹، ۶۶، ۹۸ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

پنج شنبه ۲۴ دی ماه:
ساعت ۹ تا ۱۴: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۵، ۷۰، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۹، ۶۶، ۹۸ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۶ تا ۱۶:۳۰: وزن کشی اوزان ۵۷، ۶۱، ۷۴ و ۸۶ کشتی آزاد، ۷۱، ۷۵، ۸۰ و ۸۵ کشتی فرنگی و ۷۰ و ۹۰+ کیلوگرم پهلوانی
ساعت ۱۷ تا ۲۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۶۵، ۷۰، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۹، ۶۶، ۹۸ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

جمعه ۲۵ دی ماه:
ساعت ۹ تا ۱۴: مسابقات مقدماتی اوزان اوزان ۵۷، ۶۱، ۷۴ و ۸۶ کشتی آزاد، ۷۱، ۷۵، ۸۰ و ۸۵ کشتی فرنگی و ۷۰ و ۹۰+ کیلوگرم پهلوانی
ساعت ۱۶ تا ۲۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۵۷، ۶۱، ۷۴ و ۸۶ کشتی آزاد، ۷۱، ۷۵، ۸۰ و ۸۵ کشتی فرنگی و ۷۰ و ۹۰+ کیلوگرم پهلوانی

^

کد خبر: 1776

تاریخ خبر: