جابری انصاری در پاسخ به مهر:

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه دولت عربستان تاکنون مسئولیت حقوقی فاجعه منا را نپذیرفته است، گفت: جمهوری اسلامی ایران این موضوع را همچنان در دستور پیگیری خواهد داشت.

سعودی ها تاکنون مسئولیت حقوقی فاجعه منا رانپذیرفته اند

به گزارش جهادی نیوز ؛

حسین جابری انصاری در نشست خبری امروز خود با رسانه ها، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره آخرین نتیجه پیگیری های حقوقی صورت گرفته در موضوع فاجعه منا اظهار داشت: فاجعه منا هرگز از وجدان عمومی ملت و دولت ایران پاک نخواهد شد و خاتمه نخواهد یافت.

وی گفت: منا یک فاجعه انسانی بزرگ بود که به دلیل سوءمدیریت عربستان سعودی افتاق افتاد و از لحظه وقوع آن نیز جمهوری اسلامی ایران، هم از مجاری دو جانبه و هم در قالب گفتگو با کشورهای منطقه و مراجع بین المللی، ضرورت پذیرش مسئولیت های قانونی این مسئله توسط عربستان را دنبال کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: موفقیت این تلاش ها منوط به این است که در سیاست های یک جانبه عربستان تغییر ایجاد شود و ما نیز این موضوع را همچنان در دستور کار داریم.

جابری انصاری با بیان اینکه مسائلی که در حوزه کشورهای دیگر اتفاق می افتد پیچیدگی های خاص خودش را دارد، اظهار داشت: به دلیل اینکه این فاجعه در سرزمین عربستان اتفاق افتاد، دولت عربستان باید از این سیاست ها دست بردارد و زمینه رفع این مشکل انسانی را فراهم کند؛ متاسفانه دولت عربستان همانگونه که در مسائل منطقه ای سیاست های خاص خودش را دنبال می کند، در رابطه با فاجعه منا نیز تاکنون مسئولیت قانونی خود را نپذیرفته است.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با همه ظرفیت های دیپلماتیک خود و تا زمانی که دولت میزبان مسئولیت حقوقی خود را در قبال این فاجعه بپذیرد، این مسئله را دنبال خواهد کرد.

 

 

 

^

کد خبر: 2174

تاریخ خبر: